Європейська хартія аутістів

Аутисти повинні мати можливість користуватися тими ж правами і привілеями, що і все населення Європи, в межах своїх можливостей і з максимальним урахуванням їх інтересів.
Ці права мають бути виділені особливо, захищені та введені в дію в кожній державі відповідним законодавством.
Необхідно враховувати Декларації Організації Об’єднаних Націй про права розумово відсталих осіб (1971) і про права інвалідів (1975), а також інші Декларації про права людини і, зокрема, в тому, що стосується аутистів, в них має бути включено наступне:
1. Право аутистів на самостійне життя і розвиток в міру їх можливостей.
2. Право аутистів на точну діагностику і клінічну оцінку, доступну та неупереджену.
3. Право аутистів на отримання відповідної освіти, абсолютно вільно доступною всім.
4. Право аутистів (або їх законних представників) на участь у прийнятті будь-якого рішення, яке може будь-яким чином торкнутися їх майбутнього.
По мірі можливості необхідно визнавати і поважати бажання окремої особистості.
5. Право аутистів на доступне та пристосоване до їх потреб житло.
6. Право аутистів на необхідне обладнання, допомогу і матеріальну підтримку для ведення плідного, гідного і незалежного життя.
7. Право аутистів на отримання доходу чи зарплати, достатніх для забезпечення себе відповідним харчуванням, одягом і житлом, а також для задоволення будь-яких інших життєвих потреб.
8. Право аутистів на участь в міру можливостей у розвитку служб, створених для забезпечення їх благополуччя, і управління ними.
9. Право аутистів на доступ до адвокатури, отримання лікування, що відповідає їх розумовому та фізичному здоров’ю і для розвитку їхнього духовного життя. Це означає, що їм повинні бути доступними лікування та якісна медична допомога, що надаються висококваліфікованими фахівцями із дотриманням всіх необхідних заходів обережності.
10. Право аутистів на освіту, що відповідає їх побажанням та забезпечує значну можливість на отримання роботи, без дискримінації та упередженості. В ході навчання і надання роботи необхідно враховувати можливості та смаки кожної окремої особистості.
11. Право аутистів на доступність транспортних засобів та свободу пересування.
12. Право аутистів на доступ до культури, дозвілля, на повноцінну участь в оздоровчих і спортивних заходах.
13. Право аутистів на використання будь-яких коштів, послуг та і різних видів діяльності, наданих у розпорядження інших громадян.
14. Право аутистів на статєве життя, включаючи і вступ в шлюб, без примусу до цього і без експлуатації.
15. Право аутистів (або їх законних представників) на юридичну допомогу, а також на збереження всіх їх законних прав.
16. Право аутистів на те, щоб не піддаватися страху або загрозі необгрунтованого поміщення в психіатричну лікарню або в будь-яку іншу установу закритого типу.
17. Право аутистів на те, щоб не піддаватися поганого фізичного поводження і не страждати від жорстокого поводження при догляді за ними.
18. Право аутистів на те, щоб не отримувати ніякої невідповідної та / або надмірної лікарської терапії.
19. Право аутистів (або їх законних представників) на доступ до їх особистому справі, який містить відомості медичного, психологічного, психіатричного та освітнього характеру.