Фонд допомоги дітям з аутизмом та розладами мовлення «Квіти Життя» був заснований групою батьків, чиїм дітям був поставлений діагноз аутизм. Головною причиною заснування Фонду стало відсутність в нашому місті в 2008 році установ, що спеціалізуються на проблемах дітей з аутизмом.

Зареєстрована в грудні 2008- січні 2009 р

Основні цілі, завдання та форми діяльності БФ «Квіти Життя»:

Фонд створений з метою здійснення діяльності в інтересах дітей, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення у віці від 2 до 18 років, членів їх сімей, сприяння розробці та впровадженню в практику сучасних наукових технологій реабілітації та соціально-психологічної адаптації дітей.

Основними завданнями Фонду є:
— Сприяння дитячого садка, шкільній освіті, професійному навчанню дітей, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення у віці від 2 до 18 років;
— Надання психологічної, моральної, правової і матеріальної допомоги сім’ям з дітьми, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення відповідно до чинного законодавства;
— Сприяння соціальної реабілітації дітей, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення, інвалідів та інших осіб, які потребують опіки, а також надання допомоги особам, які в силу своїх недоліків обмежені в реалізації своїх прав;
— Організація просвітницьких заходів та дозвілля сімей з дітьми та дорослими, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення;
— Підтримка груп самодопомоги батьків, що мають дітей з діагнозом аутизм, порушенням емоційно-вольової сфери, важкими розладами мови;
— Здійснення просвітницької та інформаційної діяльності, участь у виданні літератури;
— Організація і проведення семінарів, науково-практичних конференцій і навчальних зборів, здійснення навчання з питань, що відповідають статутним завданням;
— Підтримка програм, проектів та заходів щодо забезпечення рівних можливостей для дітей, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення, дітей-інвалідів, їх соціальної реабілітації та повноцінної інтеграції в суспільне життя;
— Сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, які спрямовані на поліпшення правового, соціально-психологічного та економічний становища дітей, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення, дітей-інвалідів та членів їх сімей, які не захищені соціально;
— Здійснення різних форм партнерства зі службами охорони здоров’я, соціального захисту та освіти, науково-дослідними інститутами, громадськими організаціями та науковими спільнотами в межах України та за її межами;
— Сприяння розвитку освіти і науки, реалізації науково-освітніх програм;
— Організація літнього відпочинку дітей, що мають діагноз аутизм, порушення емоційно-вольової сфери, важкі розлади мовлення та їх сімей;
— Здійснення міжнародного співробітництва в зазначених у ст.2.3 сферах.