Інклюзія в Україні

Teacher-of-Month-logo

ЦК Профспілки працівників освіти і науки на запити з місць щодо оплати праці вчителя-дефектолога за роботу з учнями з особливими потребами та встановлення вчителю-дефектологу спеціальної школи для дітей з вадами слуху кваліфікаційної категорії за суміщуваною посадою вихователя і повідомляє наступне.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88. Пунктом 3 Порядку передбачено, що субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (крім шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів), зокрема дітям глухим та зі зниженим слухом.

Відповідно до пункту 4 Порядку за рахунок субвенції здійснюється зокрема оплата видатків на проведення додаткових корекційно-розвиткових занять згідно з  Примірним переліком додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 1 до Порядку).

Згідно з пунктом 6 Порядку додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями із числа працівників загальноосвітнього навчального закладу та у разі потреби – додатково залученими фахівцями, з якими загальноосвітнім навчальним закладом або відповідним органом освіти укладаються трудові договори.

Оплата праці зазначених фахівців здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах,передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Отже, за проведення корекційно-розвиткових занять з учнями з особливими освітніми потребами оплата праці педпрацівників провадиться за ставками погодинної оплати, як це зазначається вище, без застосування підвищення посадових окладів за роботу з такими дітьми.

Підвищення на 25% ставок заробітної плати (посадових окладів) педагогічним працівникам передбачено пунктом 29 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, за роботу у загальноосвітніх навчальних закладах (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку.

Пунктом 6.3.23 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 15.12.2016 за № 31, передбачено встановлення педагогічним та іншим працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а також надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.

Слід зауважити, що при надходженні на погодження до ЦК Профспілки проекту змін до вищезазначеного Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88, Профспілка наполягала на підвищені посадових окладів (тарифних ставок) при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами та забезпеченні оплати праці педагогічних працівників за тарифікацією. На даний час зміни до зазначеного Порядку не внесено.

Стосовно встановлення кваліфікаційної категорії вихователю, який за основною посадою працює вчителем спеціальної школи для дітей з вадами слуху, то роз’яснення з питання атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які мають педагогічне навантаження з певних навчальних предметів і одночасно перебувають на посаді вихователя у цих же закладах, надано Міністерством освіти і науки України листом від 30.11.2004 № 1/9-607.

В листі зокрема зазначається про можливість атестації педагогічних працівників, які мають педагогічне навантаження з певних навчальних предметів і одночасно перебувають на посаді вихователя у цих же закладах, з того предмета, з якого вони мають педагогічне навантаження за фахом освіти, оскільки у вищих педагогічних навчальних закладах не готуються вихователі для роботи у загальноосвітніх навчальних закладах I, II – III ступенів.

У цьому випадку оплата праці відповідно до встановленої за результатами атестації категорії поширюється як на години педагогічного навантаження вчителя, так і на години навантаження його як вихователя до наступної атестації.

Пунктом 3.26 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», також передбачено, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

Тому, на сьогодні можливо атестувати педагогічних працівників, які мають педагогічне навантаження з певних навчальних предметів і одночасно перебувають на посаді вихователя у цих же закладах, з того предмета, з якого вони мають педагогічне навантаження за фахом, та поширювати встановлену внаслідок атестації категорію як на години педагогічного навантаження вчителя, так і на навантаження його як вихователя до наступної атестації.

6 листопада у Харкові відбувся форум “Вчимося жити разом”, присвячений мультидисциплінарному підходу в роботі з дітьми з особливими потребами. На ньому було схвалено резолюцію-звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та отрганів місцевого самоврядування.

Нова українська школа” публікує текст резллюції.

570x320-inclusion-equalities-social-justice-1
Резолюція

Ми, учасниці й учасники форуму “ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ”, присвяченго мультидисциплінарному підходу в роботі з дітьми з особливими потребами 16 листопада 2017 року звертаємося до Президента, Уряду та Верховної Ради України, а також відповідних органів місцевого самоврядування із закликом:

1. Сприяти створенню та розвитку системи послуг для дітей із особливими потребами, які були б у найближчій доступності до місця перебування дитини. Такі послуги мають стати невід’ємною частиною системи громадського здоров’я, системи доступності простору, інформації, соціальних послуг тощо для кожного, незалежно від особливості їхніх потреб.

2. Виробити національну та регіональну стратегіюмультидисциплінарної системної допомоги дітям, які зазнають різних видів дискримінації.

3. Розробити систему первинної та вторинної юридичної допомоги дітям, які зазнають різних видів дискрімінації, зокрема в закладах освіти.

4. Сприяти створенню у регіонах мультидисциплінарних команд — координаційного органу, який повинен включити експертів/-ок з різних галузей, представниць/-ків державної влади, місцевого самоврядування, недержавних організацій та батьків.

Першими кроками діяльності цих команд можуть бути: 

(а) охоплення увагою всіх дітей з особливими потребами* за місцем проживання,
(б) виявлення та оцінка потреб кожної дитини і потенціалу змін, які може запропонувати суспільство для того, щоб задовольнити ці потреби,
(в) розміщення у відповідних соціальних програмах,
(г) продовження зусиль щодо запобігання постійній госпіталізації,
(ґ) оцінка впливу життя у суспільстві на колишніх резидентів державних установ,
(д) розроблення процедури, яка може слугувати як модель для інших сільських громад.

*Виходячи з широкого розуміння інклюзії і відповідно до міжнародних норм, дітьми з особливими потребами вважаємо дітей з порушеннями психофізичного розвитку, дітей з інвалідністю, дітей-біженців та мігрантів, дітей, вимушених працювати, представників/-иць різних національних та релігійних меншин, безпритульних дітей та дітей із сімей з низьким прожитковим мінімумом, дітей-сиріт, дітей із ВІЛ/СНІД та дітей з інших дискримінованих груп.

5. Створити національну систему обліку дітей із особливими потребами з урахуванням та інтеграцією фокусів уваги міністерств охорони здоров’я, освіти і науки, соціального захисту.

6. Удосконалити нормативно-правову базу щодо організації та надання виважених та сучасних сервісів та послуг для дітей з особливими потребами та їхніх родин, які повинні включати:

(а) у медичних закладах — служби психологічної/кризової підтримки для дітей та їхніх родин, які опинилися в скруті (встановлення невиліковного діагнозу, втрата дитини тощо);

(б) катамнестичне спостереження дітей високого ризику в перинатальних центрах, співпраця з центрами раннього втручання, а потім і з закладами дошкільної і шкільної освіти для максимального забезпечення потреб дитини;

(в) центри раннього втручання для дітей раннього віку — для тих, хто мають затримку розвитку або навіть лише підозру на неї;

(г) кризові центри для матерів і батьків, які опинилися в скруті і потенційно схильні відмовитися від дитини;

(ґ) первинні медичні послуги з лікування та догляду важкохворих дітей вдома (педіатри, сімейні лікарі, мобільні паліативні бригади тощо);

(д) спеціалізовану освіту, яка має бути організована на принципах децентралізації,  доступності, індивідуальності та спадкоємності;

(е) послуги з консультування батьків та батьківські групи підтримки;

(є) стаціонарний спеціалізований догляд для дітей, які не можуть жити в родинах і потребують спеціалізованого інституційного догляду, включаючи хоспіси та паліативні відділення (але стаціонарний догляд має бути крайньою альтернативою послугам вдома і надаватися у невеликих закладах сімейного типу);

(ж) послуги денного перебування дітей у терапевтичних групах (дитячі садки та школи, навчальні та реабілітаційні центри), які будуть мати можливість долучити фахівців, потрібних для реабілітації кожної окремої дитини (невролог, фізичний терапевт, ерготерапевт, корекційний педагог, логопед, ортопед та інші);

(з) систему послуг, які надаються вдома для дітей понад 4-річного віку, які вже не можуть брати участь у програмах раннього втручання;

(и) систему транспортної підтримки дітей з особливими потребами;

(і) систему переходу та супроводу дітей після 18 років до сервісів та послуг для дорослих, зокрема систему підтриманого проживання, гуртожитків;

(ї) стандартизацію з урахуванням найкращих світових практик та фокусом на індивідуалізації, дебюрократизації, гнучкості та затвердження на державному рівні методології роботи з дітьми з особливими потребами, з дітьми в інклюзивних класах

7. Затвердити та забезпечити соціальні гарантії, такі як збереження робочого стажу та пенсійного забезпечення для батьків, опікунів, які здійснюють довготривалий догляд за тяжкохворими дітьми.

8. Розвивати мережу, функції та, зокрема, співвіднесенестість з політикою інклюзивної освіти спеціалізованих закладів різної форми власності, які відповідають принципам універсального дизайну, для надання послуг дітям з особливими потребами та їхнім родинам — відповідно до географічних та демографічних потреб областей, надаючи пріоритет підтримці мобільних служб допомоги дітям та родинам.

9. Сприяти розвитку програм з подолання соціальної ізоляції дітей з особливими потребами та їхніх родин, а саме: дотриманню принципів універсального дизайну при створенні нових проектів, здійсненню експертизи наявних з метою випрацювання рекомендацій для підвищення їх доступності,зокрема з увагою до розробки способів розумного пристосування.

10. Створити умови підготовки та підвищення кваліфікації фахівчинь/фахівців, залучених до надання допомоги дітям з особливими потребами та їхнім родинам.

11. Забезпечити діяльність та належне фінансування державних тренінгових центрів, які б упроваджували прогресивні курси навчання, що відповідають міжнародним стандартам та принципам доказовості, для педагогів, лікарів, медичних сестер, фармацевтів, волонтерів, реабілітологів/фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, опікунів (батьків) тощо.

12. Сприяти розвитку системи обміну досвідом у створенні умов для дітей з особливими потребами, зокрема у сфері інклюзії, між фахівцями/фахівчинями країн-лідерів в цьому напряму, а також обміну найкращих практик та успішних кейсів вітчизняних закладів та організацій.

 

джерело http://nus.org.ua/news/rezolyutsiya-shhodo-multydystsyplinarnogo-pidhodu-v-roboti-z-ditmy-z-osoblyvymy-potrebamy-povnyj-tekst/

абмін ухвалив рішення, що за невитрачену частину цьогорічної субвенції на інклюзивну освіту можна буде купити засоби корекції психофізичного розвитку.

Про це повідомила прес-служба МОН.

Smiling disabled girl sitting at table in school canteen and talking to her classmates. Children s friendship. Inclusive education concept. Vector illustration for banner, website, advertisement.

На 2017 рік уряд вперше виділив цільову освітню субвенцію на інклюзивну освіту – 209,4 млн гривень. Відповідно до законодавства, більша частина субвенції – не менш як 80% – мала йти на проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, а менша – не більш як 20% – на купівлю засобів корекції, дидактичного матеріалу тощо. Якщо ж у місцевому бюджеті залишилася певна частина субвенції, то 2017-го її всю можна використати саме на дозакупівлю потрібного корекційного обладнання“, – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Крім цього, уряд змінив можливий розподіл субвенції – тепер на обладнання можна витрачати до 35%. Також тепер можна закуповувати засоби корекції для спільного користування, якщо в навчальному закладі буде кілька дітей з однаковими нозологіями.

МОН розробить Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.

На наступний рік уже заплановано збільшення цільової субвенції більш ніж вдвічі – в проект бюджету вона закладена на рівні 504 мільйони гривень. Ця субвенція має заохочувати місцеві органи покращувати можливості інклюзивної освіти“, – зазначила Гриневич.

Раніше Кабмін спростив процедуру створення інклюзивних класів. Тепер відкрити такий клас можна на підставі заявки батьків або інших законних представників дитини з інвалідністю, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповідного органу управління освітою.

Також МОН пояснило, що зміни в інклюзивній освіті закладені в новому законі “Про освіту” набули чинності.

Фото: автор – Lisitsa_, Depositphotos

джерело http://nus.org.ua/news/uryad-dozvolyv-kupyty-korektsijne-obladnannya-za-nevykorystanu-inklyuzyvnu-subventsiyu/

20 листопада 2017 року о 15.00 у приміщенні «Оціум 51. Бібліотека” за адресою: м. Київ, вулиця Ентузіастів, 51/24 відбудеться зустріч «Літературно про інклюзію: розвиток видавничого напрямку, особливості термінології, зв’язок з реальністю».
Зустріч проходитиме в рамках відкриття інклюзивної номінації Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».
23472387_997963877007991_3710416879479551862_n
На зустріч запрошуються українські автори, усі, хто планує взяти участь в інклюзивній номінації «Коронації слова», а також усі, кого цікавить тема інклюзії в літературі.

Як написати художній твір про інклюзію, на що звернути увагу при підготовці, якою професійною інформацією необхідно володіти.

Корисна інформація, практичні поради, цікавий досвід – усім цим з учасниками зустрічі поділяться спікери:
Олена Осмоловська, ініціаторка та співзасновниця проекту «Інклюзивна література», письменниця, видавчиня, доцент Київського університету ім. Бориса Грінченка.
Лариса Остролуцька, головний спеціаліст Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.
Леся Міськів, засновниця БО «Право на Щастя», доктор юридичних наук, з 2011 року працює у сфері забезпечення прав дітей з інвалідністю.
Ніна Салій, координаторка проекту “Відкрий Своє Серце” – платформи, яка об’єднує всі категорії громадян і таким чином створює безбарєрне середовище для всіх без виключення.
Анжеліка Вінніченко, співзасновниця БО «Право на Щастя». Cоціолог та соціальний працівник, займається напрямком доступності для людей з інвалідністю. Тренер з комунікації з людьми з інвалідністю.
Марина Саначина, історик, педагог, має десятирічний досвід роботи в молодіжному секторі, який реалізовує у розвитку волонтерського руху. Займається розробкою моделі інклюзивних дитячих таборів.

Вхід вільний.

джерело https://www.facebook.com/events/143186569658763/

diversity-and-inclusion-clipart-11

Індивідуальна програма розвитку – обов’язковий документ, який
розробляється з метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Під час вебінару Ви ознайомитеся з:
 нормативно-правовими актами, на які варто посилатися при
розробленні Індивідуальної програми розвитку (ІПР);
 алгоритмом розроблення Індивідуальної програми розвитку (ІПР);
 новою формою ІПР,
 практичними рекомендаціями щодо її розроблення.

На Ваші запитання відповідає:
Інна Луценко – канд.пед.наук, старший науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Практичний досвід психолого-педагогічної діяльності в школі з
інклюзивним навчанням – більше 10 років. З 2009 по 2013 роки працювала головним спеціалістом відділу освіти осіб з особливими потребами МОН України.
Досвід тренерської діяльності – 16 років. Стажування та виконання науково-дослідного гранту в університеті Грента МакЮена (Едмонотон, Канада, 2016), випускниця Програми «Відкритий світ» (Баффало, ш-т Нью-Йорк, США, 2009), учасниця проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні» (ш-ти Вірджинія, Делавер, США, 2010), проекту «Відкрита школа» (Прага, Брно, 2017).

Організаційний збір 70 грн. – на оплату платформи для вебінарів і роботу модераторів.
Реєстрація і реквізити для оплати – у формі реєстрації.
http://event.cosmmos.in.ua/233-2/

джерело https://www.facebook.com/events/986231974860466/