Законодавство

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-2 від 10 січня 2017 року

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київської Міської
державних адміністрацій

Про сучасні підходи до навчально-
виховного процесу учнів
з особливими освітніми потребами

На засадах демократизації освітньої політики та реформування системи інституційного навчально-виховного середовища Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26 жовтня 2016 р. за № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585» (щодо забезпечення права на освіту дітей із затримкою психічного розвитку шляхом їх навчання у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів та відповідну поступову реорганізацію спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів для дітей із затримкою психічного розвитку).

Затримка психічного розвитку (далі – ЗПР) не є стійким незворотнім психічним порушенням. Під впливом кваліфікованої корекційної допомоги практичного психолога, посада якого передбачена у штаті працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а також вчителя-логопеда, діти із ЗПР досягають стабільних успіхів у навчанні та в подальшому мають можливість опанувати Державний стандарт базової повної загальної середньої освіти.

Припинення набору учнів до підготовчого та першого класів спеціальної школи для дітей із ЗПР з 1 вересня 2017 року та забезпечення можливості навчання вказаної категорії дітей у спеціальних та інклюзивних класах у загальноосвітніх навчальних закладах реалізує їхнє право на виховання в сім’ї та сприятиме процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

Позиція щодо припинення набору учнів до підготовчого та першого класів спеціальної школи для дітей із ЗПР з 1 вересня 2017 року безпосередньо стосується навчально-реабілітаційних центрів, структурними підрозділами яких є спеціальні школи (школи-інтернати), загальноосвітніх шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл-інтернатів інших видів, у яких функціонують класи для дітей із ЗПР.

Натомість діти із ЗПР успішно навчаються у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів (далі – 3H3). Зарахування дітей із ЗПР у спеціальні класи в складі ЗНЗ здійснюється відповідно до Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707). Зазначеним Положенням про спеціальні класи визначена оптимальна наповнюваність класів (груп), у тому числі для дітей із ЗПР. Оскільки спеціальні класи у ЗНЗ функціонують у спеціально створених умовах (однорідний контингент учнів, зменшена наповнюваність класів (груп), спеціальні навчальні плани, якими визначено години на корекційно-розвиткову роботу, адаптовані підручники, підготовлені вчителі), посада асистента вчителя у таких класах не передбачена.

За бажанням батьків та рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації, дитина із ЗПР може навчатися в інклюзивному класі загальноосвітньої школи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Пpo затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (далі – Порядок).

Пунктом 9 Порядку визначено, зокрема, що навчання в інклюзивних класах здійснюється також за спеціальними підручниками. Принагідно наголошуємо на особливій актуальності питання забезпечення сліпих учнів, не залежно від місця та форми їх навчання, підручниками, надрукованими шрифтом Брайля. Це пряма відповідальність органів управління освіти.

Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. за № 753 установлено строк навчання у школі I ступеня загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами з обов’язковим підготовчим класом та 1-4 класи (5 років). Окрім того, у постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 слова «які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» замінено словами «з особливими освітніми потребами»; слова «розумово відсталих дітей» замінено словами «дітей з порушеннями розумового розвитку».

При проведенні консультативно-роз’яснювальної роботи з керівниками, педагогічними працівниками ЗНЗ різних типів, батьківською громадськістю взяти до уваги, що постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. за № 671 «Пpo внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» встановлено, що учням з порушеннями розумового розвитку видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою; учням з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою.

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 «Пpo встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами» строк навчання дітей з порушеннями розумового розвитку з урахуванням особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності становить: школа I ступеня – підготовчий клас, 1-4 класи; школа ІІ ступеня – 5-9(10) класи, всього 10(11) років. Створення у школі ІІ ступеня для дітей з порушеннями розумового розвитку 10 класу з поглибленою професійною реабілітацією (з урахуванням стану здоров’я учнів та рекомендацій лікарів) передбачено Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 р. за № 1219/15910), що не є чинним для загальноосвітньої школи.

Просимо довести зазначені роз’яснення до відома працівників органів управління освітою, методичних установ, керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, батьківської громадськості.

Заступник міністра       Павло Хобзей

 

SAMPLED_4167060_1200____

джерело http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/

Рисунок1

14 Грудня

З метою забезпечення додержання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю, а також засвідчуючи повагу до сили духу та гідності цих людей, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади  забезпечити із залученням громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, проведення до 1 червня 2017 року аналізу стану виконання зобов’язань України за Конвенцією про права осіб з інвалідністю та за результатами аналізу вжити додаткових заходів щодо активізації роботи із реалізації положень названої Конвенції.

2. Кабінету Міністрів України протягом 2017 року:

1) підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

особистого розгляду першими керівниками державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації заяв (клопотань) учасників антитерористичної операції, які стали людини з інвалідністюми внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

можливості забезпечення медичним обслуговуванням у військових медичних закладах демобілізованих учасників антитерористичної операції, які стали людини з інвалідністюми внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

надання права взяття на соціальний квартирний облік осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб за місцем їх проживання;

компенсації особам з інвалідністю витрат на придбання виробів медичного призначення або відшкодування (у разі безоплатного надання виробів медичного призначення особам з інвалідністю) виробникам/постачальникам таких виробів вартості цих виробів;

2) забезпечити в установленому порядку належне вирішення питань імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, зокрема шляхом розроблення відповідної державної цільової програми;

3) розробити та затвердити:

концепцію створення та розвитку системи послуг раннього втручання;

порядки організації інклюзивного навчання у дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також зміни до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема щодо перегляду наповнюваності класів з інклюзивним навчанням та щодо надання батькам можливості здійснювати супровід дітей з особливими потребами під час навчання в інклюзивному класі;

4) забезпечити удосконалення законодавства щодо:

порядку та умов встановлення інвалідності, передбачивши можливість встановлення причинного зв’язку інвалідності цивільних осіб з пораненням, контузією або каліцтвом, одержаними ними внаслідок бойових дій або вчиненого терористичного акту, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення з урахуванням індивідуальних потреб, зокрема, розширення переліку виробів, на які вказана категорія осіб має право, та визначення нормативів забезпечення такими виробами;

діяльності позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства щодо врахування потреб осіб з інвалідністю під час проектування, будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу із залученням до такої діяльності представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю;

5) вжити в установленому порядку заходів щодо:

оновлення переліку технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, зокрема осіб з порушеннями зору;

удосконалення порядку подання до органів соціального захисту населення документів, необхідних для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або захворювання під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та які перебувають на лікуванні у військово-медичних закладах, госпіталях ветеранів війни, зокрема передбачивши можливість забезпечення таких осіб засобами реабілітації за зверненням керівника медичного закладу, де перебуває на лікуванні така особа;

належного фінансування з державного бюджету розвитку об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, будівництва об’єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України, а також залучення в установленому порядку на вказані цілі міжнародної технічної допомоги;

6) вирішити в установленому порядку питання щодо надання дітям з інвалідністю – учасникам фінальних змагань щорічної Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» – безоплатних путівок до державного підприємства «Український дитячий центр«Молода гвардія» на відповідну тематичну зміну;

7) опрацювати в установленому порядку питання щодо:

можливості продовження військової служби за контрактом військовослужбовцями з числа громадян України (крім військовослужбовців строкової служби), які не досягли граничного віку перебування військовослужбовців у запасі та які під час проходження військової служби були визнані особами з інвалідністю, у разі виявлення бажання продовжувати військову службу;

визначення порядку взаємодії військових комісаріатів і центрів зайнятості державної служби зайнятості стосовно надання допомоги у працевлаштуванні учасникам антитерористичної операції, звільненим з військової служби, з числа осіб з інвалідністю;

запровадження особистої картки обліку надання невідкладної допомоги при пораненні, контузії, каліцтві та/або захворюванні із зазначенням їх  причин для військовослужбовців Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, які беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

визначення механізмів і джерел фінансування безоплатного діагностування інфекційних захворювань в учасників антитерористичної операції з числа осіб з інвалідністю;

запровадження ефективного механізму визначення результатів виконання роботодавцями нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю;

перегляду штатних нормативів для закладів, установ освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, в яких перебувають (навчаються) діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, з метою забезпечення врахування потреб таких осіб;

сприяння взаємодії органів виконавчої влади з Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю з питань забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю;

удосконалення порядку надання особам з інвалідністю пристосованого житла, передбачивши, зокрема, механізм заміни житла в разі його невідповідності вимогам безперешкодного доступу та неможливості пристосування до потреб осіб з інвалідністю;

8) забезпечити:

перегляд із залученням громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, переліків захворювань, за наявності яких особу не може бути допущено до керування транспортними засобами та донорства, з метою усунення надмірних протипоказань для осіб з інвалідністю;

затвердження санітарного регламенту для психоневрологічних інтернатів, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;

організацію виїзних засідань медико-соціальних експертних комісій і лікарсько-консультативних комісій закладів охорони здоров’я до інтернатних установ, в яких перебувають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, з метою розроблення та коригування індивідуальних програм реабілітації, а також контроль за їх реалізацією;

актуалізацію стандартів надання соціальних послуг щодо навчання орієнтуванню у просторі та супроводу на робочому місці осіб з порушенням зору, здійснення стаціонарного догляду за особами зі стійкими психічними та/або інтелектуальними порушеннями;

встановлення єдиних технічних вимог та правил застосування на транспорті загального користування пристроїв для зовнішнього звукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукових та візуальних (текстових) систем у салоні транспортних засобів для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки;

встановлення єдиних технічних вимог та правил застосування пристроїв для звукового і тактильного дублювання сигналів світлофорів;

віднесення до пішоходів осіб, які перетинають проїзну частину автомобільної дороги, вулиці на інвалідних колясках з двигуном з визначеною швидкістю;

реформування з урахуванням міжнародного досвіду до 2022 року психоневрологічних інтернатних закладів системи соціального захисту;

реалізацію в повному обсязі заходів, передбачених Указом Президента України від 3 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», спрямованих на підтримку осіб з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність унаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях та в районі її проведення, а також внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю;

9) опрацювати із залученням органів місцевого самоврядування питання щодо надання земельної ділянки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України;

10) розглянути разом із Національним банком України та за участю Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України можливість виготовлення та випуску в обіг у встановленому порядку пам’ятної монети, присвяченої XV Літнім Паралімпійським іграм у місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія).

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити за участю органів місцевого самоврядування заходів щодо:

надання соціальних послуг, зокрема соціальних послуг денного догляду, догляду вдома та підтриманого проживання, шляхом соціального замовлення;

обов’язкового врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту, капітального ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, об’єктів благоустрою, дорожньо-транспортної інфраструктури, а також закупівлі транспортних засобів загального користування, зокрема шкільних автобусів, запровадження включення вимог щодо потреб осіб з інвалідністю до тендерної документації та до договорів про закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг, договорів із розробки проектної та іншої документації;

вирішення в установленому порядку питань щодо належного рівня фінансового та кадрового забезпечення діяльності регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» і дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з інвалідністю, які є в комунальній власності.

4. Національному агентству України з питань державної служби запровадити здійснення щорічного аналізу виконання рекомендацій про включення тематичних занять із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю до змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також включення, з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних державних органів та їх структурних підрозділів, питань щодо знання положень зазначеної Конвенції до переліку питань для перевірки знання законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби.

5. Національній академії державного управління при Президентові України проводити щорічний аналіз виконання Дніпропетровським, Львівським, Одеським та Харківським регіональними інститутами державного управління навчальних програм, у тому числі професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, в частині вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, та наявності необхідних навчально-методичних матеріалів.

6. Запропонувати органам місцевого самоврядування забезпечити вирішення в установленому порядку питань щодо:

облаштування будівель і приміщень навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади та в яких проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю;

доступу користувачів з вадами зору та слуху до інформації, яка розміщується на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування та веб-сайтах підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління;

організації ведення обліку осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення виробами медичного призначення, та поліпшення забезпечення цих осіб такими виробами;

здійснення не менш одного разу на півріччя за участю представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, правозахисників і незалежних експертів моніторингу умов проживання осіб з інвалідністю в інтернатних установах та в разі виявлення порушень вживати відповідних заходів реагування.

7. Запропонувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку за участю громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, питання щодо вдосконалення законодавства в частині доступу осіб з порушеннями зору та слуху до банківських послуг, зокрема до послуг сервісних служб банків.

8. Запропонувати Центральній виборчій комісії України здійснити аналіз ситуації щодо можливості реалізації виборцями, які є особами з інвалідністю,  свого права голосу на виборах і референдумах, зокрема, ураховуючи результати впровадження в Полтавській області пілотного проекту-дослідження «Оцінювання доступності виборчих дільниць для виборців з інвалідністю», та підготувати відповідні пропозиції.

9. Запропонувати Верховному Суду узагальнити практику розгляду судами справ, пов’язаних із порушенням законодавства з питань захисту прав осіб з інвалідністю, в тому числі Конвенції про права осіб з інвалідністю, та за результатами підготувати рекомендації щодо однакового застосування судами норм зазначеного законодавства при вирішенні таких справ.

10. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечувати в установленому порядку широке висвітлення заходів щодо додержання прав і свобод осіб з інвалідністю.

11. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

13 грудня 2016 року

джерело http://naiu.org.ua/prezydent-ukrayiny-pidpysav-ukaz-553-2016-pro-zahody-spryamovani-na-zabezpechennya-doderzhannya-prav-osib-z-invalidnistyu/

Говоримо з начальницею Відділу освіти дітей з особливими потребами Тетяною Симоненко.

Ірина Сампан: Як буде реалізовуватися ця постанова?

Тетяна Симоненко: До прийняття такого рішення у міністерстві була проведена нарада з представниками обласних органів управління освітою, де це питання порушувалося. Викликано це, в першу чергу, забезпеченням права дитини на проживання в сім’ї. З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права людей з інвалідністю з 2009 року в нашій державі запроваджується інклюзивне навчання — створення умов для навчання дитини за місцем проживання. Це не нові підходи, вся педагогічна спільнота чудово знає це, ми проходили спадщину Василя Сухомлинського, який описував те, яка користь повільно малорозвиненим дітям навчатися зі своїми однолітками у спеціальному класі. Затримка психічного розвитку — це не стійке порушення. Це тимчасове явище, зумовлене певними обставинами.

For-Education-Diversity-and-Inclusion-790x445

Ірина Сампан: У нас дуже стигматизовано, що дитина з порушенням психічного розвитку, якась не така.

Тетяна Симоненко: Дуже багато людей не розуміють різницю між затримкою психічного розвитку і розумовими розладами (друге — це вже діагноз, він діагностується лікарями). А затримка психічного розвитку — тимчасове явище. Дитина просто не має певних знань, навичок інтелектуальної праці. Її більше цікавить гра. Тут головне — забезпечити особистісний розвиток і потенціал дитини, спонукати до розвитку: робота з психологом, з соціальним педагогом над усвідомленням свого Я, можливостей, зміни мотивації. Дитина має прийти до того, що їй з ігрової діяльності треба переключатися на навчання.

Ірина Сампан: Як це будуть робити вчителі?

Тетяна Симоненко: На сьогодні з 2010 року, коли були внесені зміни до закону Про загальну середню освіту щодо розвитку інклюзивного та інтегрованого навчання, у спеціальних класах навчається більше 5000 дітей, з яких 3901 дитина з затримкою психічного розвитку. А в спеціальних школах у минулому році навчалося 3183 дітей. Більшість батьків вибирають спеціальний клас за місцем проживання дитини. І це правильно, адже в нас у 2010 розроблено положення про спеціальні класи у загальноосвітніх школах. Як правило, затримка психічного розвитку виявляється на початок навчального процесу, за період навчання все вирівнюються.

Дмитро Тузов: Діагностувати це мають лікарі?

Ірина Сампан: І чи потрібна довідка при влаштуванні дитини?

Тетяна Симоненко: Діагностування затримки психічного розвитку в системі освіти може здійснювати і здійснює психолого-медико-педагогічна консультація. Якщо дитина пішла у звичайну школу, протягом 2-3 місяців вчителі бачать, що дитина не засвоює навчальний матеріал, бо їй треба більше часу, то за положенням про спеціальний клас у загальноосвітньому навчальному закладі навчально-виховний процес здійснюється за такими ж навчальними планами і програмами, як і у спеціальних школах, і наповнюваність норма взяти із спеціальних шкіл: у класі від 5 до 12.

Суспільство розділилося. Частина батьків хоче, щоб їх діти навчалися у звичайних школах, частина притримується школи-інтернату. Можливо, через те, що там безкоштовне харчування, утримання, дитина під наглядом цілий тиждень, але це неправильно.

Ірина  Сампан: Частина батьків не хочуть, щоб діти з затримкою психічного розвитку вчилися з їхніми дітьми разом.

Тетяна Симоненко: Якщо дитина буде навчатися у спеціальному класі, там будуть тільки діти з затримками психічного розвитку і з ними працюватиме вчитель і не виключено, що це може бути вчитель початкових класів-дефектолог. В інваріантній складовій, крім основних предметів, у них обов’язково передбачені корекційно-розвиткові заняття. Це заняття, спрямовані на усунення того недоліку, який має дитина.

джерело https://hromadskeradio.org

bz2-2В Україні з 1 вересня 2017 року буде припинено набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів).

У МОН заявляють, що для таких дітей буде забезпечено умови для навчання у спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв сьогодні, 26 жовтня, на засіданні, повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

У повідомленні зазначається, що у рамках цієї постанови передбачається, що вже до 2020 року всі українські діти із затримкою психічного розвитку, які навчаються в спецшколах, поступово перейдуть на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів.

У міністерстві вважають, що це допоможе забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами та отримають можливість здобувати освіту, проживаючи в сім’ї.

Світовий досвід свідчить, що такі заходи не лише сприяють формуванню толерантного та відкритого суспільства, а й кращому навчанню дітей із особливими освітніми потребами. У поєднанні з корекційно-розвитковою роботою та обов’язковим створенням підготовчого класу, це дасть можливість забезпечити цим дітям достатню кількість навчальних годин для повноцінного засвоєння навчального матеріалу, – переконані в МОН.

Втім перед тим, як перейти на навчання в загальноосвітні заклади, ці діти навчатимуться у спеціальних підготовчих класах, а вже потім перейдуть у спеціальні та інклюзивні класи загальноосвітніх навчальних закладів, де розвиватимуться поряд зі звичайними дітьми.

Раніше уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявляв, що в Україні понад 100 тис. дітей живуть і отримують освіту “в радянській системі інтернатних закладів”.

“Іде робота над новим змістом освіти, забезпеченням доступності освіти, розвитком опорних шкіл. Нарешті, у першому читанні парламент проголосував за закон про освіту, на мій погляд, прогресивний закон”, – сказав Кулеба.

источник http://molbuk.ua

Внесені зміни до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 червня 2016 р.  за № 821/28951, і набудуть чинності з дня їх офіційного опублікування 29 червня 2016 року в Офіційному віснику України № 48.

Зазначеними змінами до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів надається право керівникам у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись в межах однієї категорії персоналу (педагогічного, господарсько-обслуговуючого).

Також, з метою приведення підзаконних актів у відповідність до Закону України «Про дошкільну освіту,розширено найменування посадкерівників дошкільних навчальних закладів посадою  «директор»; введено до штатних нормативів посаду «асистент вихователя» в інклюзивних групах.

Зміни до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів забезпечать узгодження положень Закону України «Про дошкільну освіту» з підзаконними нормативно-правовими актами стосовно питань, пов’язаних із забезпеченням інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах кваліфікованими спеціалістами, що сприятиме поліпшенню якості дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, забезпеченню належних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти.

источник

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/06/17/asistent-vixovatelya-u-doshkilnix-navchalnix-zakladax-ta-inshi-zmini-u-shtatnix-normativax/